Čo príchádza s ďažďom?

Život. Dúha.

Byť mamou nového malého človeka so sebou

prináša celé spektrum emócií. Každodenné

hľadanie rovnováhy. Doslova búrka materstva.

Pamätajme však, že nič netrvá večne,

či už to sú kvapky dažďa, sĺz, mlieka alebo potu.

Bez toho by nebol život. S dažďom prichádza aj dúha…